fbq('track', 'PageView');

Khóa học Kỹ năng phỏng vấn 4.0 – HR

Khóa học Kỹ năng phỏng vấn 4.0 – HR

I. ĐỐI TƯỢNG        
– Hiện đang là sinh viên: Học để có thể xin thực tập, đi làm thêm và sau này đi làm    
– Hiện đã ra trường: Học để xin được việc    
– Hiện đang làm nhân sự: Học để dễ tuyển dụng    
         
II. MỤC TIÊU        
– Định vị năng lực bản thân      
– Hiểu tư duy của nhà tuyển dụng    
– Khớp được nhu cầu giữa ứng viên và nhà tuyển dụng    
– Hiểu và sử dụng các công cụ trong quá trình đi xin việc    
         
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN    
– Phương pháp huấn luyện: Online    
– Thời gian huấn luyện: 15 ngày      
         
IV. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN    
DANH MỤC HUẤN LUYỆN STT TÊN BÀI MỤC TIÊU CÔNG CỤ MẪU
Chương I: Tổng quan về chương trình 1 Những lý do mà bạn không xin được việc Giúp học viên nhận thức được các vấn đề đang còn tồn tại. CC I.1
2 Nguyên nhân vì sao bạn không xin được việc Giúp học viên hiểu rõ nguyên nhân, lý do gì mà mình không xin được việc CC I.2
3 Tổng quan chương trình huấn luyện Giúp học viên biết và thực hiện lộ trình học tập CC I.3
Chương II: Phân tích nhà tuyển dụng 1 Tư duy nhà tuyển dụng Giúp học viên hiểu được suy nghĩ của nhà tuyển dụng CC II.1
2 Cách hỏi phỏng vấn của nhà tuyển dụng Giúp học viên hiểu được cách hỏi của nhà tuyển dụng CC II.2
3 Cách nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng Giúp học viên biết và tìm thông tin tuyển dụng CC II.3
Chương III: Định vị năng lực bản thân 1 Lựa chọn công việc mình thích và mức lương mong muốn Giúp học viên định hình được mình muốn gì CC III.1
2 Định vị năng lực bản thân so với yêu cầu của công việc Giúp học viên biết năng lực mình đang ở đâu CC III.2
3 Giải pháp nếu năng lực yếu kém Giúp học viện có giải pháp xử lý các vấn đề đang gặp phải CC III.3
Chương IV: Các công cụ để vận hành trong quá trình xin việc 1 Làm CV xin việc Giúp học viên biết cách làm CV xin việc hấp dẫn nhà tuyển dụng CC IV.1
2 Tìm thông tin tuyển dụng Giúp học viên biết các kệnh tuyển dụng để tìm kiếm công việc CC IV.2
3 Cách viết email xin việc Giúp học viên cách viết email thu hút nhà tuyển dụng CC IV.3
4 Các kỹ năng trả lời phỏng vấn Giúp học viên biết cách trả lời PV, tạo niềm tin với nhà tuyển dụng CC IV.4
5 Học hội nhập và tinh thần làm việc sau khi được nhận Giúp học viên chuẩn bị tốt cho việc học hội nhập và có tinh thần tốt khi làm việc CC IV.5
         
V. NGƯỜI HUẤN LUYỆN      
Ông Khúc Văn Thắng – Giám đốc công ty CP Kiến Trúc ABIM HOME – Chủ tịch Học viện ABIM Academy  
         
VI. QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG    
1. Được hưởng các chính sách nội bộ của Học viện    
2. Được hỗ trợ về chuyên môn trong suốt thời gian học    

Gửi yêu cầu tư vấn

Sau khi nhận được yêu cầu tư vấn của quý khách, Abimhome sẽ liên hệ sớm nhất có thể để tư vấn cho quý vị