fbq('track', 'PageView');

Khóa học Revit Family For Architecture – RFA

Khóa học Revit Family For Architecture – RFA

Những ai phù hợp với khóa học?

 

 • Học viên đã học các khóa R1, R2, R3, R4, R5 hoặc RCS;
 • Các bạn sinh viên năm 3 trở lên học các ngành Kiến trúc – Xây dựng
 • Các bạn là KTS&KS
 • Người có khát vọng xây dựng sự nghiệp với ngành xây dựng dân dụng.

 

Bạn nhận được những gì sau khóa học?

 

 • Giúp học viên làm chủ được các đối tượng Family trong Revit;
 • Giúp học viên biết mối liên hệ giữa các đối tượng, các Family trong Revit;
 • Giúp học viên biết tạo các Family, kiểm soát các thông số ở trong Family;
 • Giúp học viên làm chủ phần mềm Revit để thiết kế, kiểm tra nhanh (KCS) và thỏa sức sáng tạo;
 • Bạn được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học;
 • Bạn được ADD vào nhóm Zalo, Facebook cộng đồng học Revit thực chiến để cùng trao đổi và học tập;
 • ĐẶC BIỆT bạn có thể kiếm thêm thu nhập từ việc cộng tác với Kiến trúc ABIM HOME nếu bạn học tập tốt;
 • ĐẶC BIỆT HƠN NỮA bạn có thể trở thành nhân viên của công ty với mức thu nhập cao nếu bạn học tập tốt và làm việc hiệu quả.

 

Nội dung chi tiết khóa học Revit Family For Architecture:

Bài 1: Tổng quan về chương trình

Bài 1.1: Vấn đề hiện trạng mà các Reviter gặp phải và cách giải quyết;

Bài 1.2: Giới thiệu tổng quan chương trình học;

Bài 2: Cao độ và lưới trục

Bài 2.1: Cách tạo Family cao trình;

Bài 2.2: Cách tạo Family cao độ mặt bằng;

Bài 2.3: Cách tạo Family hướng nhìn mặt đứng;

Bài 2.4: Cách tạo Family lưới trục;

Bài 3: Mặt cắt và chi tiết

Bài 3.1: Cách tạo Family mặt cắt;

Bài 3.2: Cách tạo Family chi tiết đối tượng;

Bài 4: Tiêu đề bản vẽ – Cách tạo Family tiêu đề bản vẽ

Bài 5: Hoa gió hướng bắc – Cách tạo Family hoa gió hướng bắc

Bài 6: Profile – Cách tạo Family profile trong Revit

Bài 7: Tường

Bài 7.1: Cách vẽ tường trong Revit

Bài 7.2: Cách tạo Family tường

Bài 7.3: Cách tạo phào cho tường

Bài 7.4: Cách tạo chỉ cho tường

Bài 8: Cửa đi

Bài 8.1: Cách vẽ cửa đi trong Revit

Bài 8.2: Cách tạo Family cửa đi

Bài 9: Cửa sổ

Bài 9.1: Cách  vẽ cửa sổ trong Revit

Bài 9.2: Cách tạo Family cửa sổ

Bài 10: Cột kiến trúc

Bài 10.1: Cách vẽ cột kiến trúc

Bài 10.2: Cách tạo Family cột kiến trúc

Bài 11: Ramp dốc – Cách vẽ Ramp dốc trong Revit

Bài 12: Cầu thang

Bài 12.1: Cách vẽ cầu thang trong Revit

Bài 12.2: Cách tạo Family cầu thang trong Revit

Bài 13: Lan can

Bài 13.1: Cách vẽ lan can trong Revit

Bài 13.2: Cách tạo Family lan can trong Revit

Bài 14: Mái

Bài 14.1: Cách vẽ mái trong Revit

Bài 14.2: Cách tạo Family mái trong Revit

Bài 15: Component – Cách vẽ các đối tượng bằng Component – Model in Place

 

Chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học

 

Cảm nhận học viên

 

 

 

Gửi yêu cầu tư vấn

Sau khi nhận được yêu cầu tư vấn của quý khách, Abimhome sẽ liên hệ sớm nhất có thể để tư vấn cho quý vị